Premio Modesto R. Figueiredo

No Faro de Vigo fanse eco do Premio Modesto R. Figueiredo. Día no que coincidir con Antonio Piñeiro, César Carracedo, Anxos Sumai e tanta tanta xentiña que fixo do acto un momento tan entrañable e cheo de cariño. Grazas inmensas!2014-01-17 Figueiredo